Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Jenné

Hoevenzavellaan 57

3600 Genk

Hoofdapotheker: Maarten Timmerman

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0414.811.491

Machtigingsnummer APB: 711608

Telefoonnummer: 089 38 25 24

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.